Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2019, godz. 11:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.11:11
2.
Przedstawienie porządku obrad11:12
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.11:17
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki – druk nr 149.11:28
Załączniki
Głosowanie
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok – druk nr 182.11:37
Załączniki
Głosowanie
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach – druk nr 186.11:41
Załączniki
Głosowanie
7.
Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego podatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” – druk nr 183.11:47
Załączniki
Głosowanie
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "O!Tworzymy twoją przyszłość". Druk nr 18411:55
9.
Analiza potrzeb wprowadzenia miejskiego programu wsparcia seniorów.12:00
10.
Sprawy różne.12:04
11.
Zamknięcie posiedzenia.12:04