Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Posiedzenie w dniu 27 sierpnia 2019, godz. 14:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4.
Rozpatrzenie anonimowej skargi na działania Burmistrza w związku z nałożeniem kar na firmę Remondis sp. z o.o. za zerwanie w grudniu 2018 r. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przekazaną do Rady Miasta Marki przez Centralne Biuro Antykorupcyjne z 23 lipca 2019 r.14:27
5.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza w związku z niepodjęciem czynności w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.14:42
6.
Sprawy różne.14:43
7.
Zamknięcie posiedzenia.14:46