Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 19 lutego 2019, godz. 11:00, w w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.2.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
b)
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego.
4.
Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
odpowiedź Urzędu na pismo mieszkańca
Załączniki
pismo
b)
wybór przedstawicieli rady do Komisji Mieszkaniowej.
6.
Zakończenie posiedzenia.