Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
9 Posiedzenie w dniu 31 lipca 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.9.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
4.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
6.
Zamknięcie obrad Komisji.