Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 29 marca 2016, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 207
BRM.KSS.0012.4.3.2016

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Swarzędzu w rejonie ulic Rolnej, Krawieckiej i Kórnickiej.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren cmentarza w Wierzenicy”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Zapotrzebowanie na lokale komunalne i socjalne.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.15:22