Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XX Sesja w dniu 31 marca 2016, godz. 15:00, w Ratuszu

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIX sesji Rady Powiatu.
4.
Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2015 rok w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwetycji.
5.
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2015 roku – uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji zaliczenia drogi gminnej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
14.
Interpelacje i zapytania radnych
15.
Wnioski i oświadczenia radnych.
16.
Wolne głosy i wnioski.
17.
Komunikaty.
18.
Zakończenie obrad.