Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
X Sesja w dniu 8 lipca 2019, godz. 13:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.10.2019JK

Dyskusja

2.
Projek uchwały w sprawie wybory metody ustalenia opłaty zagospdoarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sokółka.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2019 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
5.
Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe.
6.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.
7.
Projekt uchwały sprawie uchylenia uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.
8.
Zamknięcie sesji.