Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 24 marca 2016, godz. 14:00, w Starostwo Powiatowe w Jarocinie sala 30
A-OB-BR.0012.2.2.2016.PA

Dyskusja

1.
Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.
Załączniki
melioracje
2.
Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.
Załączniki
spolki wodne
3.
Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.
4.
Sprawy bieżące.
a)
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok.