Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 29 marca 2016, godz. 15:00, w Starostwo Powiatowe w Jarocinie sala 30
A-OB-BR.0012.5.2.2016.PA, A-OB-BR.0012.3.2.2016.PA

Dyskusja

1.
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2015 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
2.
Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień.
3.
Sprawy bieżące.
a)
Zaopiniowanie projektu uchwaly Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r.
Załączniki
pcpr
b)
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
Załączniki
szpital kapital
c)
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.