Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Komisja Budżetu i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 30 marca 2016, godz. 15:00, w Starostwo Powiatowe w Jarocinie sala 30
A-OB-BR.0012.4.2.2016.PA

Dyskusja

1.
Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2015 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.
2.
Sprawy bieżące.
a)
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.
b)
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r.
Załączniki
pcprGłosowanie
c)
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego
d)
Zaopniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji zaliczenia drogi gminnej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych.
e)
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
f)
Zaopniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji.
g)
Zaopniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028.
h)
Zaopniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. wraz z autopoprawkami.