Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
X Sesja w dniu 27 czerwca 2019, godz. 13:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.10.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
5.
Zamknięcie sesji.