Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XIII Sesja w dniu 26 czerwca 2019, godz. 13:00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad XI i XII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.
Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020.
6.
Zapoznanie się z raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
7.
Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania.
9.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
10.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
11.
Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
Załączniki
inf o mieniu
12.
Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
Załączniki
opinia RIO o spr
13.
Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2018 rok.
14.
Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 r.
15.
Dyskusja.
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Janusza Krawca, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Panią Lidię Czechak, Starostę Jarocińskiego.
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.”
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
Załączniki
13uch21Głosowanie
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1, 63-200 Jarocin
Załączniki
13uch22Głosowanie
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin
Załączniki
13uch23Głosowanie
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, ul. Kościuszki 31
Załączniki
13uch24Głosowanie
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1
Załączniki
13uch25Głosowanie
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2
Załączniki
13uch26Głosowanie
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19
Załączniki
13uch27Głosowanie
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19
Załączniki
13uch28Głosowanie
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1
Załączniki
13uch29Głosowanie
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2
Załączniki
13uch30Głosowanie
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Tarcach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19
Załączniki
13uch31Głosowanie
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego im. UNICEF wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21
Załączniki
13uch32Głosowanie
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
36.
Interpelacje i zapytania radnych.
Załączniki
br.0003.1.2019
37.
Wnioski i oświadczenia radnych.
38.
Wolne głosy i wnioski.
39.
Komunikaty.
40.
Zakończenie obrad.