Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Sokólskiego / Rada Powiatu Sokólskiego
X Sesja Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 27 czerwca 2019, godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, sala Nr 29
OR-I.0002.10.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.10:09
2.
Przedstawienie porządku obrad.10:16
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Kiersnówka, Grodzisk, Podgrodzisk, Lewki, Olsza, Chmielówka, Pięciowłóki.11:04
4.
Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu z dnia 24 maja 2019 r.11:05
5.
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.11:14
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2018.11:31
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2018.11:57
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2018.12:00
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2018.12:06
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach za rok 2018.12:09
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach za rok 2018.12:11
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2022.12:14
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce.12:23
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.12:36
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów w roku 2019.12:43
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szudziałowo w roku 2019.12:46
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sidra w roku 2019.12:48
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sokólskiego, których właścicielem jest Powiat Sokólski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.12:50
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Podhorodnianka.13:24
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Nowy Dwór zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.13:29
21.
Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego.13:33
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.14:17
23.
Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.14:36
24.
Zamknięcie sesji.14:36