Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XII Sesja w dniu 17 czerwca 2019, godz. 15:00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego p. 30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki
kredytGłosowanie
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
Załączniki
WPF-2Głosowanie
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
6.
Wnioski i oświadczenia radnych.
7.
Wolne głosy i wnioski.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Komunikaty.
10.
Zakończenie obrad.