Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 21 marca 2019, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.4.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik
b)
częściowego uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik.
c)
zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kamionkach w rejonie ulicy Poznańskiej, gmina Kórnik.
d)
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na ul. Aleja Flensa w rejonie skrzyżowania z ulicą Celichowskiego i ulicą Gawrycha w miejscowości Kórnik.
e)
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Poprzeczną w miejscowości Kórnik.
f)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki.
4.
Zapoznanie się z odpowiedzią KOWRu na oświadczenie nr 1/2019 Rady MiG Kórnik.
5.
Zapoznanie się z projektem mpzp terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Pl. Niepodległości, ul. Zamkowej, Armii Krajowej, Biernackiej, Śremskiej, Zwierzynieckiej, Jeziornej.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody ws. uchwały nr V/37/2019 RMiG Kórnik z dnia 30.01.2019r.
b)
zapoznanie się z wykazem dróg
7.
Zakońceznie posiedzenia.12:35