Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 006-Komisja Mieszkaniowa
1 Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, sala nr 17
BR- III.0012.9.1.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.
6.
Zamknięcie obrad Komisji.