Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
5 Posiedzenie w dniu 25 czerwca 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, sala nr 17
BR-III.0012.3.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli.
6.
Opinia w sprawie umorzenia udziałów Gminy w spółce Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Stalowej Woli.
7.
Zamknięcie obrad Komisji