Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
XIII Sesja w dniu 14 czerwca 2019, godz. 08:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II
Przyjęcie porządku obrad.
III
Podjęcie uchwały w sprawie:
1.
Zarządzenia wyborów do rad osiedli oraz powołania zespołów do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.
2.
Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
IV
Zamknięcie sesji.