Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
3 Posiedzenie w dniu 10 czerwca 2019, godz. 16:00, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 27, sala konferencyjna
BR- III.0012.6.3.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
2.
Interwencje mieszkańców w sprawach oznakowania miasta lub zmian organizacji ruchu.
3.
Zakłócanie ciszy i porządku – interwencje mieszkańców.
4.
Budowa przejścia dla pieszych ulica Posanie – interpelacja Radnego Rady Miejskiej.12 czerwca 2019, godz. 12:08
Załączniki
20 - Ł. Durek
5.
Zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola.
6.
Pismo KPP dotyczące utworzenia punktu konsultacyjnego dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych i psychotropowych.
Załączniki
pismo KPP
7.
Zamknięcie obrad Komisji.