Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Komisja Oświatowo-Społeczna
Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2019, godz. 10:00, w sala sesyjna Biblioteki Publicznej przy ul.Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0012.3.5.2019

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.10:15
Załączniki
IX_20Głosowanie
2.
Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów.10:24
Załączniki
IX_14Głosowanie
3.
Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku.10:31
Załączniki
IX_13Głosowanie
4.
Projekt uchwaływ sprawie zmiany Uchwały nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.10:47
Załączniki
IX_21Głosowanie
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały V/61/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.10:55
Załączniki
IX_22Głosowanie
6.
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaoopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.11:01
7.
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023r.11:02
Załączniki
IX_5Głosowanie
8.
Projekt uchwały w sprawie Jubileuszu 630-lecia Murowanej Gośliny.11:03
Załączniki
IX_17Głosowanie
9.
Analiza wniosków zgłoszenia kandydatur do tytułu " Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana Goślina".11:13
10.
Sprawy bieżące.11:21