Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 11 czerwca 2019, godz. 10:00, w sala sesyjna Biblioteki Publicznej przy ul.Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0012.2.5.2019

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.10:21
Załączniki
IX_20Głosowanie
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036.10:26
Załączniki
IX_18Głosowanie
3.
Projekt uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie.10:48
4.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie-część A111:04
Załączniki
IX_6Głosowanie
5.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie.11:09
Załączniki
IX_7Głosowanie
6.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejoni ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie.11:25
Załączniki
IX_9Głosowanie
7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 położonej w obrębie Boduszewo, gmina Murowana Goślina.11:30
Załączniki
IX_10Głosowanie
8.
Projekt uchwały w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.nr 429/5, 429/4 i 429/3 położonyh w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina.11:33
Załączniki
IX_11Głosowanie
9.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6,252/5,252/,252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo,gmina Murowana Goślina.11:35
Załączniki
IX_12Głosowanie
10.
Projekt uchwały w sprawie sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1,22/2,22/3,22/5,22/6,22/7 i 22/8 w Łoskoniu Starym.11:39
Załączniki
IX_8Głosowanie
11.
Projekt uchwały w sprawie okreslenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji dla inwestycji na terenie gminy Murowana Goślina11:44
Załączniki
IX_15Głosowanie
12.
Projekt uchwały w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu w Murowanej Goślinie nazwy Park Hemmingen11:49
Załączniki
IX_23Głosowanie
13.
Wyrażenie opinii w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w gminie Murowana Goślina.11:50
14.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie.11:51
Załączniki
IX_19Głosowanie
15.
Sprawy bieżące.11:53