Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2019, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Spotkanie z przedstawicielami ZNP Oddział w Kórniku.
3.
Wysłuchanie informacji nt. organizacji Kórnickich Spotkań z Białą Damą - podsumowanie imprezy.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
6.
Zapoznanie się z pismami Rady Rodziców Przedszkola w Kamionkach.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z pismem dotyczącym wsparcia samorządu w realizacji działań zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie.
Załączniki
zdrowie
c)
informacja o wyborze uczniów do nagrody Przewodniczącego Rady.
8.
Zakończenie posiedzenia.13:11