Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 17 lutego 2016, godz. 15:00, w Sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.3.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Rozpatrzenie Petycji oraz wniosku rodziców uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej w Kamionkach.
4.
Przyjęcie harmonogramu prac kontrolnych w celu sporządzenia wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku.
5.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
6.
Zakończenie posiedzenia.