Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 17 lutego 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.5.2.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.rioś_2016.01.20
3.
Analiza zestawienia gruntów rolnych niezabudowanych znajdujących się w sołectwach.
Załączniki
grunty
4.
Sprawozdanie ze spotkania z właścicielami terenów przy Prowencie.
5.
Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji.
a)
wniosek sołectwa Błażejewo
b)
wniosek sołectwa Szczytniki
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
Załączniki
odp. z Urzędu
7.
Zakończenie posiedzenia.