Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 17 lutego 2016, godz. 13:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 207
BRM.KŚiRW.0012.3.2.2016

Dyskusja

0
Godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.14:45
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:45
0
Omówienie materiałów sesyjnych.14:49
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2016 roku.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – Józefa Kunerta.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – Żołnierzy Niezłomnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędz – Antoniego Tabaki.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – Skryta.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Daktylowa.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Krajobrazowa.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Kasztanowej w Uzarzewie”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu.
0
Omówienie problemu związanego z tak zwanymi " trudnymi" odpadami ( dzikie wysypiska, podrzucane śmieci, padlina), koszty związane z utylizacją "trudnych " odpadów w 2015 roku.15:35
0
Realizacja działań zawartych we wnioskach w 2015 r.15:48
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.