Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 18 lutego 2016, godz. 14:00, w w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu , pok 207.
BRM.KOKiS.0012.5.02.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:06
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.14:18
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza”.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2016 roku.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – Józefa Kunerta.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz – Żołnierzy Niezłomnych.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędz – Antoniego Tabaki.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin – Skryta.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Daktylowa.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Krajobrazowa.
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Kasztanowej w Uzarzewie”.
n)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu.
3.
Zapoznanie się z wykazem imprez organizowanych przez Gminę Swarzędz w 2016 roku.14:30
4.
Sprawy bieżące.14:30
5.
Wizyta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji , w tym zapoznanie się z :
a)
planowanymi imprezami na 2016 rok,
b)
koncepcją przebudowy kompleksu przy ul. Św. Marcina,
c)
dyskusja o potrzebach inwestycyjnych SCSiR.
d)
Spotkanie z prezesami klubów sportowych.
6.
Zakończenie.