Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
VIII Sesja w dniu 28 maja 2019, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.8.2019

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2019 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
4.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Sokółka.
5.
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka.
6.
Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce oraz nadania jej statutu.
7.
Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe.
8.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.
9.
Projekt uchwały w sprawie ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Lipina.
10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sokółka do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Knyszyńska”.
11.
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Sokółka.
12.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia „Parku Kulturowego Bohoniki” w Bohonikach.
13.
Zamknięcie sesji.