Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
8 Posiedzenie w dniu 30 maja 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.8.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu przy ul. Kwiatkowskiego.
3.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Stalowej Woli do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 170.779,85zł).
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
7.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola.
8.
Opinia Komisji w sprawie wniosku o zmianę MPZP os. Sochy.
9.
Opinia Komisji w sprawie wniosku Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli dot. zmiany mpzp os. Śródmieście (materiał będzie opiniowany przy udziale Komisji Oświaty, Kultury i Sportu).
10.
Opinia Komisji w sprawie wniosku o nadanie stadionowi MOSiR w Stalowej Woli nazwy: „Stadion Miejski im. Rudolfa Patkolo” (materiał będzie opiniowany przy udziale Komisji Oświaty, Kultury i Sportu).
Załączniki
stadion
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki Nr 355/5).
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki Nr 733/2).
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki Nr 592/2).
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. działki Nr 890/1, 505/12, itd.).
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki Nr 313/14).
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki Nr 966/49, 966/46)
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki Nr 443/2).
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
19.
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
20.
Sprawy różne
21.
Zamknięcie obrad Komisji