Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
7 Posiedzenie w dniu 30 maja 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.7.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej.
3.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Stalowej Woli do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.
4.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu przy ul. Kwiatkowskiego.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (dot. kwoty 170.779,85zł).
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
8.
Zamknięcie obrad Komisji