Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
VIII Sesja w dniu 27 maja 2019, godz. 08:30, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.8.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Tucholi w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”.
7.
Zamknięcie sesji.