Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
6 Posiedzenie w dniu 29 maja 2019, godz. 16:00, w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Nadzieja" w Stalowej Woli ul. Hutnicza 14
BR- III.0012.5.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stalowa Wola.
4.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
5.
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Stalowa Wola.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zamknięcie obrad Komisji.