Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XI Sesja w dniu 30 maja 2019, godz. 15:00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego p. 30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad IX i X sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.
Złożenie ślubowania.
4.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
6.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2018 roku.
7.
Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie za 2018 rok i I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DPS sesja
8.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Załączniki
pomoc społeczna
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Panią Lidię Czechak, Starostę Jarocińskiego.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu wspólfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu jarocińskiego, od dnia 1 września 2019 r.
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie.
Załączniki
opłatyGłosowanie
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
Załączniki
WPF-1Głosowanie
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
17.
Interpelacje i zapytania radnych.
18.
Wnioski i oświadczenia radnych.
19.
Wolne głosy i wnioski.
20.
Komunikaty.
21.
Zakończenie obrad.