Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
17 Posiedzenie w dniu 13 sierpnia 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17
BR-III.0012.2.17.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stalowa Wola na lata 2020-2036”.
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.
4.
Opinia w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu nr 32 przy ul. Popiełuszki 4 dla Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi”.
Załączniki
wniosek
5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
8.
Zamknięcie obrad Komisji.