Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2016, godz. :, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego, po zakończeniu Komisji Budżetu i Finansów
SE-BRM.0012.6.2.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza.
3.
Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji.
4.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
5.
Zakończenie posiedzenia.