Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Drezdenku / Wspólne posiedzenie komisji
Wspólne posiedzenie komisji w dniu 21 maja 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku
RA.0012.2.4.2019; RA.0012.4.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia komisji.16:04
2.
Przedstawienie porządku obrad. Wnioski do porządku.16:04
3.
Ocena stanu mieszkaniowego zasobu gminy (lokale mieszkaniowe i handlowe) oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych - potrzeby remontowo-modernizacyjne i plan remontów na rok 2019. Gospodarka finansowa zasobami komunalnymi; dochody i zadłużenia oraz działania w zakresie skutecznego ściągania należności.16:04
4.
Sprawozdanie finansowe Centrum Promocji Kultury za rok 2018.16:05
5.
Sprawozdanie finansowe Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej za rok 2018.16:06
6.
Omówienie i podsumowanie działalności za rok 2018 Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Integracji Społecznej.16:39
7.
Ocena funkcjonowania i stanu technicznego Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej.16:53
8.
Ocena stanu technicznego i możliwości renowacji Mauzoleów na terenie Cmentarza Komunalnego.16:57
9.
Stan czystości w mieście, kontrola targowiska, parków i zieleńców.16:57
10.
Ocena stanu przygotowań do sezonu turystycznego.16:58
11.
Informacja dotycząca działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Drezdenko.17:01
12.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty - druk nr 57/19.17:05
Załączniki
57Głosowanie
13.
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej Statutu - druk nr 58/19.17:06
Załączniki
58Głosowanie
14.
Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku i nadania jej Statutu - druk nr 59/19.17:12
Załączniki
59Głosowanie
15.
Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy - druk nr 60/19.17:18
Załączniki
60Głosowanie
16.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli - druk nr 61/19.17:19
Załączniki
61Głosowanie
17.
Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drezdenko - druk nr 62/19.17:24
Załączniki
62Głosowanie
18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok - druk nr 63/19.17:34
Załączniki
63Głosowanie
19.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 - druk nr 64/19.17:35
Załączniki
64Głosowanie
20.
Wolne wnioski.18:01
21.
Zamknięcie posiedzenia komisji.18:01