Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 15 maja 2019, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.17:08
2.
Przedstawienie porządku obrad.17:09
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.17:09
4.
Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok - przygotowanie wniosków dla Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej - kontynuacja prac.17:57
5.
Sprawy różne.17:57
6.
Zamknięcie posiedzenia.17:57