Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Posiedzenie w dniu 15 maja 2019, godz. 13:00, w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wczasowej 5 w Markach

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4.
Rozpatrzenie pisma w sprawie zgłoszenia problemów w Zespole Szkół nr 2.
5.
Przyjęcie propozycji uchwały z uzasadnieniem w sprawie wniosku o lokalizację dojazdu do działki 61/1
6.
Sprawy różne.
7.
Zamknięcie posiedzenia.