Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2016, godz. 14:30, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.1.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza.
4.
Zapoznanie się z opinią Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Poznaniu.
5.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
6.
Zakończenie posiedzenia.