Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
8 Posiedzenie w dniu 7 maja 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 33
BR-III.0012.7.8.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie zamiany części działek w obrębie 3-Centrum w Stalowej Woli.
3.
Transport publiczny – rzeczywistość i wyzwanie: - prezentacja schematu linii miejskiej komunikacji samochodowej, - rower miejski jako uzupełnienie komunikacji miejskiej i jako czynnik aktywizacji ruchowej, - ekonomika transportu miejskiego ( dopłaty, koszt wozokilometra, amortyzacja), - kierunki rozwoju komunikacji samochodowej, - budowa centrów przesiadkowych komunikacji publicznej, - wnioski mieszkańców dotyczące rozbudowy sieci komunikacji publicznej, - analiza audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną.
4.
Sprawy różne.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.