Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
IX sesja w dniu 26 kwietnia 2019, godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.5.2019.MKK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.12:04
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.12:09
4.
Funkcjonowanie składowiska odpadów wraz z kompostownią i stacją segregacji odpadów.12:35
5.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.12:41
6.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019.12:54
7.
Uchwała w sprawie podjęcia z Gminą Miasto Oświęcim współdziałania w realizacji zadania publicznego Gminy Kęty w zakresie pomocy społecznej.12:57
8.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach.13:06
9.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kętach.13:15
10.
Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Kęty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.13:40
11.
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.13:43
12.
Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi za bezzasadną.13:46
13.
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Malec.13:49
14.
Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.13:49
15.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.13:50
16.
Omówienie protokołów sesji.13:51
17.
Sprawy bieżące.14:01
18.
Informacje i wolne wnioski.14:15
19.
Zamknięcie sesji.14:15