Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
IX Sesja w dniu 25 kwietnia 2019, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie sala posiedzeń p. nr 30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.
Realizacja strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego w Jarocinie" Sp. z o.o.
6.
Pozyskiwanie dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014 - 2020 na rzecz Powiatu Jarocińskiego.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Powiatu Jarocińskiego.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Mirosława Drzazgi.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2018 rok.
Załączniki
9opusGłosowanie
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 2019 roku.
Załączniki
9aptekiGłosowanie
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
Załączniki
9wpfGłosowanie
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
Załączniki
9zmianyGłosowanie
19.
Interpelacje i zapytania radnych.
20.
Wnioski i oświadczenia radnych.
21.
Wolne głosy i wnioski.
22.
Komunikaty.
23.
Zakończenie obrad.