Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nakle nad Notecią / Radni - Sesja
VII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018 - 2023 w dniu 25 kwietnia 2019, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
a)
stwierdzenie kworum
b)
zatwierdzenie porządku obrad
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
3.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał
4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Brzozowej w Nakle nad Notecią
d)
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Paterek
e)
wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Trzeciewnica
f)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Potulice
g)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Potulice
h)
wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Suchary 20
i)
uchylenia Uchwały Nr XXXVII/736/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013 r.
j)
uchylenia Uchwały Nr XLII/470/98 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 1998 r.
k)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
l)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
m)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
n)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
o)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
p)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
r)
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym
s)
wyrażenia zgody na darowiznę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nakło nad Notecią
t)
komunalizacji nieruchomości położonej w obrębie Nakło nad Notecią
u)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Hallera, Wodna oraz Poznańska w Nakle nad Notecią
5.
Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
6.
Informacja dotycząca zasobów pomocy społecznej
7.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje
8.
Sprawy bieżące Rady, w tym informacje Przewodniczącego
9.
Wolne głosy, wnioski i informacje
10.
Zakończenie obrad14:10