Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
5 Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2019, godz. 16:00, w Urzedzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala nr 33
BR- III.0012.5.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Sprawozdanie z realizacji programu „Stalowowolska Duża Rodzina”
3.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.