Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
VII Sesja w dniu 12 kwietnia 2019, godz. 10:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.7.2019JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
4.
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanku komunkacyjnego, którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina Sokółka oraz warunkó i zasad korzystania z tego przystanku.
5.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, położonej w obrębie wsi Szyszki.
6.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu w 2019 r.
7.
Zamknięcie sesji.