Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
XVIII Sesja w dniu 26 listopada 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:02
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:02
3.
Przyjęcie porządku obrad16:04
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 22.10.201916:05
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:19:20
c)
określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnowo Podgórne i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg – projekt 316:11
d)
zmiany uchwały Nr XVII/241/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 października 2019r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w Jankowicach – projekt 416:15
e)
zmiany uchwały Nr XVII/241/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 października 2019r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – projekt 516:18
g)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary w Tarnowie Podgórnym – etap I – projekt 718:36
h)
zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu – projekt 818:39
i)
zmiany Uchwały Nr XVII/273/2019 z dnia 22.X.2019r. w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 918:41
j)
działki o nr ewid. 73/76 w Sierosławiu – projekt 1018:43
k)
kupna działki o nr ewid. 331 w Ceradzu Kościelnym – projekt 1118:44
l)
kupna działki o nr ewid. 737/33 w Tarnowie Podgórnym – projekt 1218:46
m)
kupna działki o nr ewid. 266/28 w Tarnowo Podgórne – projekt 1318:47
n)
kupna działki o nr ewid. 196/27 w Lusowie – projekt 1418:49
o)
zmiany Uchwały Nr LX/947/2018 z dnia 05.VI.2018r. w sprawie kupna działki w Tarnowie Podgórnym – projekt 1518:51
p)
zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu – projekt 1618:52
r)
wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2020 – projekt 1718:54
s)
obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 – projekt 1818:57
t)
stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – projekt 1919:06
u)
stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 – projekt 2019:10
w)
przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022 – projekt 2118:20
x)
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, będących schroniskami w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych – projekt 2219:13
6.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym19:20
7.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.19:40
8.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnowo Podgórne w roku szkolnym 2018/2019.19:49
9.
Interpelacje i zapytania radnych.19:51
10.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji19:51
11.
Wolne głosy, wnioski i informacje20:27
12.
Zakończenie obrad20:27