Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
XVII Sesja w dniu 22 października 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:06
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:06
3.
Przyjęcie porządku obrad16:09
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 24.09.201916:09
5.
Prezentacja koncepcji Zakładu Aktywności Zawodowej przez Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON.16:55
6.
Podjęcie uchwał w sprawie:
c)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym przy ulicy Bukowskiej – projekt 317:18
d)
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część Centrum A – projekt 417:20
e)
odstąpienia od zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne – dla terenów położonych w Swadzimiu i Baranowie oraz w Kokoszczynie, Górze i Rumianku – projekt 517:23
f)
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – projekt 617:25
g)
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w Jankowicach – projekt 717:28
h)
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Technicznej w Sadach – projekt 817:31
i)
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Przeźmierowie – projekt 917:39
j)
nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – projekt 1017:42
k)
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy w Tarnowie Podgórnym – projekt 1117:59
l)
zmiany uchwały nr LXXXI/825/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic – projekt 1218:01
m)
nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 1318:02
n)
nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 1418:03
o)
nadania nazwy ulicy w Rumianku – projekt 1518:04
p)
kupna działki o nr ewid. 745/4 w Tarnowie Podgórnym – projekt 1618:06
r)
kupna działki o nr ewid. 281/6 w Wysogotowie – projekt 1718:07
s)
zamiany nieruchomości – projekt 1818:09
t)
zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 1918:11
u)
kupna działki o nr ewid. 274/8 w Wysogotowie – projekt 2018:12
w)
zgody na zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy działek w Lusowie – projekt 2118:14
x)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 1323/10 w Przeźmierowie – projekt 2218:16
y)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 302/3 w Jankowicach – projekt 2318:20
z)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/32 w Tarnowie Podgórnym – projekt 2418:21
aa)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1574/2 w Tarnowie Podgórnym – projekt 2518:23
ab)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – projekt 2618:24
ac)
zmiany uchwały LXII/982/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – projekt 2718:26
ad)
zmiany uchwały XLI/645/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1872P – projekt 2818:30
ae)
zmiany uchwały XLI/649/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 239P – projekt 2918:32
af)
zmiany uchwały LV/866/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – projekt 3018:34
ag)
ee) zmiany uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXIX/405/2016, z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne – projekt 3118:37
ah)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą – projekt 3218:38
ai)
zmiany Uchwały Nr IX/144/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa – projekt 3318:40
aj)
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok – projekt 3418:45
ak)
powołania Komisji Skrutacyjnej – projekt 3518:50
al)
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – projekt 3618:51
am)
wyborów ławników na kadencję 2019-2023 – projekt 3719:15
an)
odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości - projekt 3819:18
ao)
zmiany Uchwały nr LVII/895/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – projekt 3919:21
ap)
zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego19:22
Załączniki
Głosowanie
7.
Informacja Wójta w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.19:23
8.
Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie analizy oświadczeń majątkowych19:23
9.
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym19:23
10.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne19:24
11.
Interpelacje i zapytania radnych19:28
12.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji19:28
13.
Wolne głosy, wnioski i informacje19:56
14.
Zakończenie obrad19:56