Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
XIV Sesja w dniu 23 lipca 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:02
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:02
3.
Przyjęcie porządku obrad16:03
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 25.06.201916:04
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:
c)
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – remont dachu kościoła w Lusowie – etap 3. Działka nr 348 w miejscowości Lusowo–projekt 316:13
d)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej – projekt 416:13
e)
zmiany uchwały z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2016-2020 – projekt 516:16
f)
zmiany uchwały XLI/647/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – projekt 616:19
g)
udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – projekt 717:59
6.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.18:20
7.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne18:23
8.
Interpelacje i zapytania radnych18:24
9.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji18:24
10.
Wolne głosy, wnioski i informacje.19:29
11.
Zakończenie obrad.19:29