Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
XIII Sesja w dniu 25 czerwca 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:06
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:06
3.
Przyjęcie porządku obrad16:10
4.
Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 czerwca 2019r. oraz z dnia 11 czerwca 2019r.16:32
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:18:56
c)
uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019 – 2024 – projekt 2017:54
d)
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/4 przy ul. Dopiewskiej oraz dla działek nr 141/2, 144-część, 146/2-część przy ul. Otowskiej położonych w Lusówku – projekt 318:00
e)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej i Skórzewskiej – projekt 418:03
f)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie część A – dla działek 392/1 i 392/2 przy ulicy Nowej – projekt 518:10
g)
kupna działki nr 422/79 w Lusówku – projekt 618:14
h)
kupna działki nr 502/10 w Lusowie – projekt 718:15
i)
kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 818:16
j)
nadania nazwy ulicy w Chybach – projekt 918:18
k)
nadania nazwy ulicy w Lusówku – projekt 1018:20
l)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 716/1 w Lusowie – projekt 1118:23
m)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami działki nr 1574/2 w Tarnowie Podgórnym – projekt 1218:24
n)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/9 w Przeźmierowie – projekt 1318:25
o)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 222/155 w Baranowie – projekt 1418:26
p)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1/78 w Przeźmierowie – projekt 1518:27
r)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 161/1 w Lusowie – projekt 1618:29
s)
zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 1323/30 w Przeźmierowie – projekt 1718:30
t)
zmiany uchwały Nr LVI/876/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie: określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne – projekt 1818:32
u)
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – projekt 1918:35
w)
zmiany uchwały Nr V/67/2018 Rady Gmniny Tarnowo Podgórne z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. - projekt 2118:42
x)
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rumianku pomiędzy ul. Parkową i Poznańską - projekt 2218:48
y)
dofinansowania do biletów za wstęp do Tarnowskich Term - projekt 2318:56
6.
Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za II kwartał 2019 roku19:05
7.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym19:05
8.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne19:24
9.
Interpelacje i zapytania radnych.19:31
10.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji19:31
11.
Wolne głosy, wnioski i informacje20:13
12.
Zakończenie obrad20:14