Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Tarnowo Podgórne / Radni
X Sesja w dniu 21 maja 2019, godz. 16:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji16:03
2.
Stwierdzenie quorum radnych16:04
3.
Przyjęcie porządku obrad16:06
4.
Przyjęcie protokołu z sesji 23.04.201916:07
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:20:24
a)
przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021 – projekt 118:03
d)
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 345 przy ul. Wilka oraz dla terenów przy ul. Krętej położonych w Sierosławiu – projekt 418:37
e)
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy ulicami: Leśną, Brzoskwiniową, Składową, Kościelną i Graniczną – projekt 518:43
f)
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 225 oraz dla terenów przy ul. Poznańskiej położonych w Lusowie – projekt 618:46
g)
kupna działki nr 655/1 w Przeźmierowie – projekt 718:56
h)
kupna działek w Tarnowie Podgórnym – projekt 818:58
i)
kupna działki nr 264/12 w Lusowie – projekt 919:00
j)
kupna działki nr 26/57 w Chybach – projekt 1019:06
k)
kupna działek w Jankowicach – projekt 1119:11
l)
kupna działki nr 198/2 w Górze – projekt 1219:12
m)
odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 1319:15
n)
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 302 w Jankowicach – projekt 1420:10
o)
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania - projekt 1520:18
p)
zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1620:23
r)
ustalenia zasad dodatkowej dotacji celowej przy jednoczesnej realizacji wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1720:24
6.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym20:24
7.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne20:25
8.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku20:37
9.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne20:37
10.
Interpelacje i zapytania radnych20:45
11.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji20:45
12.
Wolne głosy, wnioski i informacje21:05
13.
Zakończenie obrad21:05