Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
IX Sesja w dniu 15 kwietnia 2019, godz. 09:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
III
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2.
Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie”.
3.
Przeznaczenia środków w budżecie 2019 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulic Ludowej oraz Paderewskiego w Dębicy”.
4.
Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.
5.
Nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.
6.
Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.
7.
Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
8.
Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żołędziowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
9.
Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Zimowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
10.
Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kosynierów Racławickich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Załączniki
projekt 10
11.
Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
12.
Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
13.
Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica
14.
Skargi na działalność Burmistrza Miasta
IV
Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V
Interpelacje i zapytania radnych.
VI
Wnioski radnych.
VII
Sprawy różne.
VIII
Zamknięcie sesji.